bb电子游艺

中文 / English
产品中心
 • 产品类别
 • Products
 • 联系GMG
 • 联系我们
 • 地址:广东省广州市东风东路726号
  邮码:510080
  电 话:+020 87782168
  传 真:+020 87771703、87771844
  E-MAIL:email@gmg.com.cn
产品中心
 • FOB美元:面议
 • 编号:131216785118
 • 堵缝枪 057(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131216004240
 • 堵缝枪TQK008(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131210940223
 • Q7431 堵缝枪2杆防浸(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131210704591
 • Q7439 堵缝枪 防浸型骨架(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131210745419
 • Q7433 堵缝枪 带齿筒型(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131210721469
 • Q7427 堵缝枪 旋转筒 重型明矾手柄(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131210683366
 • Q7437 堵缝枪 针式骨架(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131210667455
 • Q7429 堵缝枪3杆重型 (GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131210651000
 • Q7442 堵缝枪 塑料旋转(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131210609422
 • Q7440 堵缝枪 骨架型 锌合金拉手(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131210546621
 • Q7438 堵缝枪 骨架型 明矾触发器(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131210541341
 • Q7435 堵缝枪 重型枪管型(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131210474279
 • Q7436 堵缝枪 骨架型(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131210439524
 • Q7434 堵缝枪 带齿筒型(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131210253956
 • Q7441 堵缝枪 钢体 塑料体(GMG)

« 1 2 3 » 跳转到
 • 联系我们
 • 地址:广州市东风东路726号
 • Tel:020-87782168
 • 扫描并关注
 • 扫描并关注
版权所有 © 2014 广东省机械进出口股份有限公司
广东省机械进集团公司