bb电子游艺

中文 / English
产品中心
 • 产品类别
 • Products
 • 联系GMG
 • 联系我们
 • 地址:广东省广州市东风东路726号
  邮码:510080
  电 话:+020 87782168
  传 真:+020 87771703、87771844
  E-MAIL:email@gmg.com.cn
产品中心
 • FOB美元:面议
 • 编号:131125976272
 • 经典卤素灯泡A55(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131125875986
 • 双端线性卤素灯(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131125834853
 • 经典卤素灯泡 BW35(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131125845334
 • GLS A75-盘绕灯丝(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131125812491
 • 低电压铝反射卤素灯AR111(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131125829277
 • 卤素灯灯泡JD(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131125609255
 • 卤素灯灯泡JDD(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131125551669
 • 经典卤素灯泡A60(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131125387461
 • 经典卤素灯泡CA35(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131125391647
 • 卤素反射灯 Gu10 Gz10 (GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131125386697
 • 低电压分色反射卤素灯MR16(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131125289436
 • 卤素反射灯JCDR(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131125312331
 • 低电压分色反射卤素灯MR11(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131125196369
 • 卤素灯ES111(GMG)
 • FOB美元:面议
 • 编号:131125184866
 • 低电压铝反射卤素灯AR70(GMG)

« 1 2 3 » 跳转到
 • 联系我们
 • 地址:广州市东风东路726号
 • Tel:020-87782168
 • 扫描并关注
 • 扫描并关注
版权所有 © 2014 广东省机械进出口股份有限公司
广东省机械进集团公司